JR 3: Sett av 9 mai, da skal vi møte Dalai Lama

Har nylig snakket med Det Norske Nobelinstitutt og fått bekreftet at fredag 9 mai, så blir det satt av 20 billetter til oss når Dalai Lama skal holde foredrag i Oslo.

De ble litt overrasket over at et fotballag ville det, men desto mer positivt blir vi møtt!

I god buddhistisk ånd så er det frivillig, men regner med vi alle er klare for åndelig påfyll.

Foredraget vil sirkle omkring temaet «mindfulness». Det å være tilstede (for andre) i nuet.

Er også mulig å få en samtale med Dalai Lama etterpå!

Massimo