JR-2: Foreldremøte lørdag 15 februar

Hvordan sikrer vi informasjonsflyt mellom trenere/lagleder og de foresatte? Hvordan sikrer vi at alle foresatte bidrar ifbm kjøring til kamper og dugnad?

Før treningskampen mellom Bærum JR-2 og Jutul lørdag  15. februar inviterer vi alle JR-2 foresatte til møte klokken 13.30 på Kadda (1 time før kampstart). Det vi primært ønsker en prat om er hvordan vi best skal formidle informasjon ut til foreldregruppen og hvordan vi kan sikre at alle foreldre bidrar mhp kjøring og ifbm dugnad.