J05 bygger videre på suksessen

Bærum/Høvik J05 satser for fullt mot J17-klassen i år, og bygger videre på den meget vellykkede sesongen i fjor, som var den første etter etableringen av samarbeidslag.

Konsentrert oppvarming på noe snødekt kunstgress på Sandvika stadion

Da Bærum og Høvik slo sammen sine J05-årganger før 2020-sesongen var vi selvsagt spente på hvordan det ville gå. Et drøyt år etterpå kan alle enes om at det har vært en solid opptur. Vi har sammen klart å etablere en robust og ivrig treningsgruppe for 33 spillere, som er fordelt på to lag i serien.

Kretsmestre J15 og sølv i OBOS-cup J16 i 2020 er det all grunn til å være fornøyde med

Begge klubber har tilført årgangen kvalifiserte trenere, gode fasiliteter og riktig utstyr. Solid bistand fra foreldregruppen, både ved sosiale arrangement, hjelp på fotballøkter og, ikke minst, til ressurstreningene er også helt avgjørende.

Spill på små flater er viktig kompetanse, også på vinterføre

Trenerteamet består av Christian Varmann, som er sportslig leder i Høvik og han fortsetter som hovedtrener; Christian Bergh, som er ny trener med hovedansvar for 2.laget og han har spilt for Høvik, Stabæk og aldersbestemte landslag; og Sofie Listuen, som er ny ass.trener og hun har tidligere spilt i Bærum og nå i Høvik.

Christian Varmann, Christian Bergh og Sofie Listuen utgjør trenerteamet

– Jeg har forventninger til at vi også skal klare å spille den fotballen vi gjorde i J15-klassen videre opp i J17-klassen, uttaler hovedtrener Christian Varmann. – Vi vil spille fotball som i liten grad er preget av tilfeldigheter, der det skal være en mening bak alle de valgene vi gjør med ball.

Kaptein Marie Aagedal fyrer av!

Årgangen trener fire økter pr uke: mandager, onsdager og fredager er det fotballøkter på undervarmet kunstgress på Kadettangen, og torsdager er det varierte ressurstreninger både inne og ute.

– Vi gjør oss klare for det fysiske hoppet fra J15 til J17 ved hjelp av basistreninger med økende intensitet inn mot sesongen, som forhåpentligvis vil gjøre at jentene er på linje med de som er ett år eldre fysisk, forsetter Christian. – I fotballøktene viderefører vi dette ved å ha spill-/motspilløvelser som legger opp til mange dueller.

Ressurstrening på Jordbru gir trening av andre muskler og ferdigheter enn vanlig

J05 klarte i løpet av 2020 å øke antall spillere og går inn i 2021 med like stor tropp og uforminsket styrke. Vi er imponerte over den innsatsen spillere, trenere og støtteapparat legger inn, og det gleder oss å se all den positive energien som det gir. Denne årgangen er dessuten veldig flinke til å også fokusere på et godt samhold og inkludering, og det gir resultater!

Glede, samhold og pokal og skjønn forening!

Vi ønsker Bærum/Høvik J05 lykke til med sesongforberedelsene, hvor det altså er lagt en helstøpt plan, og gleder oss til å følge årgangen videre. Vi kommer tilbake med rapporter fra kamper og annet når det settes i gang!