Ingen bygging på «Kadda»

Mandag var det informasjonsmøte om Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2030 på Bekkestua bibliotek.

Bærum Sportsklubb var naturligvis til stede.

I alle modellene for videre utbygging av Bærum de neste årene, går Sandvika igjen som ett av satsingsområdene.

– I de gjeldende planene ligger det ikke i kortene at Kadettangen skal brukes til noe annen aktivitet enn i dag, svarte kommuneadministrasjonen på direkte spørsmål fra Sportsklubbens representant om det er noe planlagt bygging på Kadettangen.

På Kadettangen yrer det av live nesten hele døgnet. Idrettsplassen skal ikke røres, forteller kommuneadministrasjonen

På Kadettangen yrer det av live nesten hele døgnet. Idrettsplassen skal ikke røres, forteller kommuneadministrasjonen

I kommuneplanens samfunnsdel som nå er på høring, er folkehelse og barn og unges oppvekstvilkår to av temaene.

Under folkehelse står det:

«Vi skal legge til rette fir fysisk aktivitet for tenåringer […]».

Under barn og unges oppvekstvilkår:

«Vi skal satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre».

Kadettangen har vært et senter for fysisk aktivitet, trygghet og tilhørighet i over 100 år.

Dette ser kommuneadminstrasjonen ingen grunn til å endre på.

Likevel, nylig var det utlyst en arkitektkonkurranse om hvordan Sandvika skal se ut i fremtiden. I to av tre forslag, inneholdt modellene utbygging av Kadettangen. Disse var utstilt i kommunegården.

– Vi er kjent med de modellene, men de står for forslagsstillers regning, sa adminstrasjonen.

For at Sportsklubben skal få beholde sitt historiske og spirituelle hjem, og for at Sandvika som by skal ha et idrettsanlegg, gjelder det å være på vakt.

Klubbens tillitsvalgte kommer til å følge med på alt som gjelder overordnede kommuneplaner, kommunedelplan for Sandvika når den kommer, samt være tilstede på alle arenaer der Sandvikas fremtid diskuteres. Det er mange som ønsker mye for Sandvika.

 

 

 

  1 comment for “Ingen bygging på «Kadda»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *