Info fra klubben ang medlemsregister:

Se skrivet som er limt inn for mer info, spørsmål rettes til Inger Breifossmo

67 54 97 16 eller inger@baerumsk.no

NYTT MEDLEMSREGISTER I BÆRUM SPORTSKLUBB

Klubben er i gang med å endre medlemsregisteret fra Medlemsnett til Club Spond. Medlemsnett legges ned fra 1.januar, så vi er nødt til å bruke et nytt system, som også er godkjent av Norges Idrettsforbund.

Meldinger, betalinger etc sendes nå på Spond. Dere får det enten i Spondappen om dere har det, eller på mail.

  • Det er derfor viktig at alle melder inn riktig mailadresse til Inger på klubbkontoret!

I går ble det sendt ut mange gode før-juls tilbud til alle dere medlemmer. Har dere ikke mottatt, så ta kontakt med Inger på klubbkontoret!

Kontaktinfo klubbkontoret: inger@baerumsk.no 67 54 97 16 / 90 89 57 21

dav