Hva forventer klubben av våre trenere?

Foruten å lede treninger å kamper. Hva er der mer som man kan forvente av lagets trenere? Nedenfor kan dere se hva Bærum SK forventer av klubbens trenere:

 • Lage en årsplan for laget i samarbeid med andre trenere/foreldreledere på kullet og sørge for at planen hele tiden er synlig på lagets side på http://www.baerumsk.no alt. blogg (dette vil klubben gradvis gå bort i fra). Spesielt viktig er det å velge ut cuper, treningsleirer samt å planlegge treningskamper og sosiale aktiviteter. Treneren er pliktig å sende kopi til sportslig leder.
 • Treneren alt. lagleder mottar, har kontroll på og er ansvarlig for lagets utstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr etc.).
 • Planlegge og evaluere alle treninger og kamper iht BSKs sportsplan. Total belastning må hele tiden vurderes.
 • Ved fravær skal treneren gi beskjed til hoved/assistent trener og lagleder. Treneren skall prøve å skaffe vikar.
 • I samarbeid med lagleder sørge for til enhver tid ha oppdatert spiller liste med rett kontaktinfo. Dette danner grunnlaget for betaling av medlems- og treningsavgift.
 • Gjennomføre 1-2 utviklings samtale per sesong med hver enkelt spiller. Samtalen må planlegges og vare min 15 min. Fra 15 år og nedover anbefaller klubben at foreldre er tilstede alt. tilstede i rommet og tas in i samtalen etter 15 min for å forklare hva som er snakket om, spillerens mål etc. Det året spilleren blir 16 år kan samtalen tas med alene med trener. Fra junior lag og oppover tas spillersamtaler kun med spillere.
 • Sørge for at cup ansvarlig/lagleder melder på laget til aktuelle cuper og sørger for nødvendig logistikk som igjen vil gi optimale sportslige rammer.
 • Sørge for tydelig og oppdatert info på hjemmeside og lagsider (kan være Facebook, Spond etc.) slik at spillerne møter til kamp og trening i rett tid. Kamptropp legges ut senest 24 timer før kampstart. Tropp til turneringer skall være klar å bli lagt ut senest fire uker før turneringstart.
 • Sørge for at elektronisk kamprapport (dommerkort) blir skrevet ut i ferdig utfylt stand før kamp. Hvis dere ikke vet hvordan. Alt. deleger til lagleder. Ta kontakt med administrasjonen.
 • Delta på trenerforum i klubbens regi
 • Ta hjelp av foreldre til å filme utvalgte kamper under året. Gjennomføre analyse når det er mulig.
 • Skrive et kort, faglig og motiverende kampreferat på hjemmesiden senest 24 t etter kamp. Inkluder gjerne bilder. Alt. Delegere til lagleder
 • Kommunisere tydelig med trenere på både yngre og eldre lag vedrørende hospitering. Hold sportslig leder informert. Permanent oppflytting diskuteres og bestemmes i samråd med sportslig leder.
 • Dersom spillergruppa/laget ikke fungerer tilfredsstillende, og dette skyldes manglende oppfølging fra foreldre eller andre, skal trener ta tak i problemet og informere sportslig leder.
 • Sørg for at alle spillerne følger Bærum SK sine oppførsel regler.
 • Sørg for at alle foreldre er bevisst om Bærum SK sine foreldre og tillskuervett regler.
 • Treneren skall vid kamp og trening alltid stelle i Bærum SK tøy. Hvis trener mangler Bærum SK tøy ta kontakt med Inger Breifossmo på inger@baerumsk.no

Vi håper og at alle forstår at alle trenere i klubben gjør dette på sin fritid. Alle jobber eller studerer 100% ved siden av dette. Det kan til tider være ting som t ex kampreferat og video analyse som trenere ikke alltid får gjennomført.