G03 Støtteapparat

TRENERAPPARAT:

  • Sebastian 915 27 473 (Hovedtrener)
  • Fred 976 08 911
LAGLEDERE/ OPPMENN:
  • Magne 976 90 510
  • Sjur 911 33 133
  • Tarald 915 83 694

Felles e-post til lagledere: baerumskg2003@gmail.com