G03 Støtteapparat

TRENERAPPARAT:

  • Sebastian 915 27 473 (Hovedtrener)
  • Fredrik 993 45 161
  • Sander 467 44 936
HJELPETRENER:
  • Eivind 982 15 036
LAGLEDERE/ OPPMENN:
  • Magne 976 90 510
  • Sjur 911 33 133
  • Tor 924 82 001
  • Tarald 915 83 694

Felles e-post til lagledere: baerumskg2003@gmail.com