G03 Spillerstall

Sportsklubbens G03-årgang er stor og derfor inndelt i 3 treningsgrupper, slik at alle spillerne skal få en treningsarena med relevante og tilstrekkelige trenerkrefter og sportslig albuerom til å utvikle seg på sine premisser. Spillerinndelingen i de respektive treningsgrupper er ikke endelig satt for ungdomsfotballen. Spillernes egne ambisjoner, holdninger, treningsvillighet og ferdighetsutvikling vil påvirke dette.

De tre treningsgruppene disponerer hver sin klubbwebside, for at ikke meldinger og innkallinger skal misforstås. De respektive lagledere oppdaterer for sine spillergrupper.