G01 Støtteapparat

G01.1/G01 Elite
Trener
Jan Derek Sørensen
Mob./SMS: 473 78 602
e-post: janderek10@yahoo.no

Jan-Derek
Lagleder
Jon Halvor Storstrøm
Mob./SMS: 900 29 646
e-post: jon.h.storstrom@moller.no

Jon Halvor1
Oppmann
Johan Kraft-Johanssen
Mob./SMS: 950 63 740
e-post: johan@thailine.no

Johan1
 
G01.2
Trener
Massimo

Lagleder
Dag Kr. Larsen
Mob: 477 11 279

Generell e-post til G01.2: bskg2001@gmail.com
Dersom man har noen forslag, behov for informasjon, ønske om å bidra, m.m.