Gutter 2000 Satsningsfotball

Sportsklubbens G2000-årgang er todelt, i en satsningsgruppe med 30+ spillere og en breddegruppe med ca.18 spillere. Begge grupper bedriver helårs fotballaktivitet, men med naturlig ulik belastning og aktivitetsnivå. Satsningsgruppen er i aktivitet 4-5 ganger i uka hele året, mens breddetilbudet er tilpasset spillere som har lavere ambisjoner eller ønsker å kombinere fotballspill med andre aktiviteter. Av årgangens spillere har mer enn halvparten spilt barnefotball i Bærum Sportsklubb, mens de øvrige har tilkommet de siste par årene fra omkringliggende klubber.

Satsningsgruppens spillere danner Bærum 1, som i 2016 er klubbens G16 Elitelag og Bærum 2, som er et rekrutteringslag til førstnevnte.

g004Klubben har engasjert et meget kompetent treneroppsett for satsningsgutta, mens lagledere og øvrige støtteapparatroller dekkes av engasjerte foreldre. Hovedtrenere er Thomas A. Kaspersen (G16 Elite) og Mathias Åker Solstad (G16 Rekrutt).

Kontaktpunkt for årgangen er lagleder G16 Elite Ole-Henrik Sandberg på e-post: ole-henrik@sandberg.gs eller mobil 951 60 960.

Kontaktpunkt for spillere som eventuelt ønsker seg til Bærum Sportsklubb G16 er sportssjef Henrik Dahl på e-post henrik@baerumsk.no.

Følge oss gjerne på Instagram: «BAERUMG2000» og Twitter: «Baerumskg2000«.G16 Interkrets