G99: Status

Vi jobber fortsatt med å få på plass trenerkabalen i klubben. Dette nærmer seg nå med stormskritt, men det er fremdeles litt som må på plass.

For vår del i G99, har som kjent Frederik måttet gi seg på grunn av studier og praksisplass. Vi ønsker Frederik lykke til med dette, selv om vi svært gjerne skulle hatt han med videre.

Tim fortsetter som hovedtrener og Marcus fortsetter i alle fall frem til vi har fått en permanent løsning på plass. Så jobbes det med å få på plass en 3. trener.

Treningstidene frem til vi tar juleferie, ligger nå her.

Vi jobber altså med å få på plass de siste bitene, samt lagt et forslag til aktiviteter for 2015. Det kommer til å bli et ambisiøst opplegg også i 2015, men vi ønsker å «frigi» flere helger enn tilfellet har vært i år. Det er derfor det står at vi vil ha tilbakemelding på hvem som ønsker å være med på de forskjellige cupene – men at det er lov å si nei til en eller flere cuper.

Husk at svarfrist på utsendt questback (epost) vedrørende cuper på nyåret er i dag fredag 14. november.

Vi kommer snart tilbake med mer informasjon 🙂

Hilsen lagledelsen