G99: Lyst til å spille med andre?

Mandag 22. juli til fredag 26. juli kl. 1400-1600, vil Kadda 7’er være tilgjengelig for spillere fra G98 (alle), G99 (alle) og G00 (Sats) for «selvorganisert» trening.
Dere må selv medbringe ball (og annet eventuelt nødvendig utstyr) samt organisere lag for spilløvelser. Samtlige spillere fra de tre definerte spillergrupper skal inkluderes!

Eventuelle hendelser rapporteres til juniorstyret v/Ole-Henrik Sandberg på 95160960.