G99: Foreldremøte onsdag 27. august

Dere vil før møtet få et spørreskjema som vi håper alle svarer på. Svarene skal sammenstilles og presenteres på møtet.

Hjertelig velkommen til foreldremøte for G99 onsdag 27. august kl 20:00 på klubbhuset.