G99: Foreldremøte for SATS

På agendaen står tilbakeblikk på årets sesong, samt planer for neste. Mer detaljert agenda ved fremmøte.