G99: Egentreningsprogram

Her er egentreningsprogrammet som skal følges i sommer.

EGENTRENINGSPROGRAM 2014