G98 Oppstart trening torsdag 2.januar

Godt Nytt År!

Vi starter opp med trening torsdag 2.januar kl 1745.

Eirik er dessverre ute en periode med brudd i akilles. Send SMS til perma 95232029 dersom du er forhindret fra trening.