G98 Engelsk liga og jr-uttak

Engelsk liga lørdag varer fra ca 0930 til 1300

Uttak til jr begynner mandag 3 november. Oppmøte på klubbhuset kl 1600.