G98 Egentrening for de som ikke er på Dana

Mens Dana Cup pågår, vil Kadda 7er være tilgjengelig for spillere fra G98 (alle), G99 (alle) og G00 (Sats) alle hverdager kl.1400-1600 for «selvorganisert» trening (mandag 22-fredag 26.juli).
Gutta må selv medbringe ball (og annet eventuelt nødvendig utstyr) og organisere lag for spilløvelser.