G98 Avlyser trening torsdag.

Siden det er spådd sterk vind og nedbør fra kl 1800 i dag velger vi å avlyse treningen. Vi ser lite gevinst i å trene under de forholdene som er spådd. Bli hjemme og øv til tentamen.