G01 vil bli flere

Sportsklubbens G2001 SATS-gruppering inviterer interesserte og motiverte fotballgutter som vurderer satsningsfotball i Bærum Sportsklubb til prøvetrening utover høsten.

Vi er nå i planlegging av neste års G15-opplegg og ser at vi har behov for å utvide satsningsgruppen, som driver helårsfotball med 4-5 aktiviteter per uke med dyktige trenere.

Vi søker spillere som ønsker å bli en del av et fantastisk treningsmiljø og som besitter topp motivasjon og passende ferdighetsnivå. SATS gruppen vil bli delt i to ferdighets- og ambisjonsmiljøer, Bærum G15 Elite og Bærum G15 Rekrutt.

Interesserte spillere bes melde sin interesse på mail til jon.h.storstrom@moller.no. Vennligst inkluder følgende: spillerens navn, fødselsdato, nåværende klubb, evt. rolle på banen og mail/telefonnummer.

Ved behov eller ønske om en kort prat kan Lagleder Jon Halvor treffes på mobil: 900 29 646. (Prøvetrening i Bærum forutsetter varsel til nåværende klubb, som gjøres av sportsklubben før prøvetreningsoppstart)

Velkommen til prøvetrening i Bærum Sportsklubb.