G00: Opplegg for mental trening

Ved siden av trening og aktiviteter på feltet, kjører G00s Satsningsgruppe utover høsten mental trening med coacher som har dette som spesialfelt. De første øktene skjer i form av motivasjonsseminarer, som vil starte med temaet «Stressmestring». Deretter integrerer vi opplegget til gruppens øvrige aktiviteter på og utenfor feltet. Ser spennende ut… 🙂