Fotball linje på Dønski

Vi hsr fått forespørsel fra foreldre, med gutter som har søkt på Dønski videregående skole. Her var forespørsel rundt hva Bæruk SK tenker å gjøre med juniorsatsningen videre og et ønske om informasjonsmøte før sommeren.

Det er nå avholdt møte mellom Bærum SK og Dønski vgs.

Vi vil derfor invitere, de av dere som ønsker dette på møte tirsdag 17.juni kl 18 på klubbhuset.

Da vil Morten Tandberg fra BSK og Bjørnar Sund fra Dønski vgs informere og svare på spørsmål. Trenerkabalen er ikke klar ennå, med det er gjort noen strategiske valg rundt drifting av juniorene. Det vil også være representanter fra styret tilstede.

Det er viktig for oss at forventningsytringene inn mot dette er riktig og oppfordrer foreldre med ubesvarte spørsmål å stille.

 

Mvh

Tom Westlie