Er du klubbens neste tillitsvalgte?

Snart er det igjen tid for årsmøte i klubben vår. På årsmøtet velger vi blant annet styre og sportslig utvalg. Vi i valgkomitéen jobber bredt for å sette sammen best mulige utvalg, og for å lykkes med det er vi avhengige av innspill om de rette kandidatene.

En god kandidat har et engasjement og interesse for å jobbe for et best mulig tilbud til alle som ønsker å spille fotball i Bærum Sportsklubb, og et ønske om å være med på å forme klubbens fremtid.  Klubben har en effektiv men liten administrasjon, med et bredt spenn i oppgavene. Valgkomitéen ser at vår administrasjon og våre tillitsvalgte gjerne kunne hatt følge av flere for å kunne gi et enda bedre tilbud til medlemmene, og vi søker derfor også etter personer som kan tenke seg å bistå med mindre oppgaver av mer konkret art. Kom gjerne med forslag til hva du kan bidra med! Vi ber trenere og lagledere til å spre denne meldingen videre til lagene dere. Jo bedre organisering vi får på plass, og dess flere bidragsytere vi blir, vil vi sammen kunne gi et enda bedre tilbud til enda flere fotballspillere i klubben vår! Om du har innspill eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomitéen:  Ole

Terje Søbye: ots@culina.no   ,Tel: 90023200

Merete Myhrstad       mmy@uniconsult.no ,Tel: 95238899

Knut Omholt-Jensen knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no Tel: 99617293