Brev fra klubben

Som en følge av vedtak fattet av myndighetene forrige uke, stanset all organisert trening, samlinger og konkurranser med umiddelbar virkning. Det er sagt at dette skal gjelde ut april, men det er en mulighet for at denne perioden kan bli desto mer langvarig. Denne nasjonale dugnad er noe som alle klubber og idrettslag selvsagt stiller seg bak.

Klubbhuset står tomt, banene er ikke i bruk og stillheten har sunket seg. Alle våre lag med tilhørende spillere, trenere, lagledere, foreldre og søsken bes holde seg borte. Dette er selvsagt slik det må være. Vi vet at dette vil ramme oss som klubb svært hardt gitt vår vanskelige økonomiske situasjon.  

Det jobbes med å vurdere ulike tiltak som kan settes i verk fra klubbens side, og vi vet at NIF jobber for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Vi håper og tror på løsninger fra myndighetenes side som kan være en form for et bidrag som vil hjelpe på, men vi vet også at dette ikke vil være nok. Her skal vi som klubb snu hver en stein for å kunne redusere kostnader når aktiviteten er lagt ned, og drive klubben på en fornuftig måte gjennom denne krisen. Vi har også ansvaret for en del arbeidstakere. Så vi trenger også hjelp fra dere, våre største støttespillere.

Vi står kanskje overfor de vanskeligste ukene i vår historie. Et massivt krav om tilbakebetalinger vil i verste fall medføre at vi mister våre fantastiske trenere, ansatte i viktige roller på klubbhuset og vi må da vurdere grunnlaget for videre drift. 

Vi har forståelse for at det kanskje ikke føles riktig å betale for en tjeneste man ikke får, men dere skal vite at vi jobber med gode alternativer. Vi skal, som skolen, jobbe med digitale løsninger for oppfølging av spillerne. Noen har allerede fått treningsplaner tilsendt med planer for aktivitet gjennom denne perioden og andre vil får det. 

Vi avslutter med ett sitat fra idrettspresidenten «Dette krever en felles dugnadsinnsats fra idretten selv, foreldre og myndighetene. Så nå må vi ta vare på hverandre og støtte opp om laget vårt». 

Klubbkontoret vil være tilgjengelig vanlige tider frem til fredag 20.mars etter kl. 16.00 den dagen så kan medlemmer og foresatte henvende seg til følgende personer:

Styreleder: Carl Christian Wishman, ccw@storlokken.no, mobil: 47314947

Leder av Sportslig utvalg: Knut Nielsen, knut.nielsen@altiboxmail.no, 406 45 645

Sponsor: Elin Haugholt-Dale, elin.haugholt.dale@gmail.com, 93092562

Klubbkontoret er tilgjengelig (på e-post og mobil) 16-20 mars:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 09.00-16.00

Tirsdag: 09.00-21.00

Med vennlig hilsen

Henrik Dahl, daglig leder i Bærum SK