Breddeavdelingen: Reisemål 2019

G03 bredde: Kina 25juni-05 juli. Opplegget vil være de første dager i Beijing, så østover til lokal by der vi har stiftet vennskapsbånd gjennom besøk de tre siste årene.

Høydepunkter blir:  Muren, Forbudte By, lokal kamp, tog til Qinhuangdao og grensen til Nord-Korea.

UDs reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_kina/id2414833/

Jr Elite og jr Bredde på muren

G00 Bredde og G99 Bredde: 07juli-17 juil Uganda og Rwanda. Disse lagene, i år kjent som jr 3 og jr 4, skal reise i fellesskap til Uganda og Rwanda.

Flyr til Kampala, er i Uganda de to første dagene, så går opplegget i hovedsak ut på  å lære om folkemordet i 94 i området i og rundt Kigali.. Så siste halvdel av tur vil vi være frivillige på barnehjem for funksjonshemmede. Lokal kamp, tur i skogen, besøke sjimpanser.

UDs reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_uganda/id2415945/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_rwanda/id2415941/

G17 Bredde: 2 aug-13 aug Uganda og Rwanda. Samme opplegg som nevnt over

Mange tilskuere, og stadig flere Bærum fans 😉
Fra Tanzania-turen i 2015

 

Som alltid har jr Elite og Rekrutt fått invitasjon på å være med på tur!