Boligmappa

Den største bidragsytern på «Kronekampen» ble vår nye bekantskap Boligmappa: http://www.boligmappa.no

De bidrog med hele 50 kr per tilskuer og da totalt 9800kr. Tusen takk.