BÆRUM SPORTSKLUBB – BRUDD PÅ NASJONAL VEILEDER FOR SMITTEVERN FOR IDRETT (COVID-19)

Det vises til oppslag/reportasje i VG i dag, 10. juni 2020, hvor det ble avdekket at det under Bærum Sportsklubbs A-lagstrening for herrer, avholdt på Sandvika Stadion 9. juni s.å., fant sted brudd på FHI`s nasjonale veileder for smittevern for idrett gjennom fysisk kontakt mellom spillerne («kontaktfotball»).

Innledningsvis ser vi grunn til å presisere at Bærum Sportsklubb tar FHI`s smittevernledning på høyeste alvor og vi – på lik linje med fotball-Norge for øvrig – etter beste evne søker å etterleve veilederen.

På bakgrunn av VG-reportasjen og egne etterfølgende undersøkelser, må vi imidlertid dessverre erkjenne at den nasjonale smitteveilederen ble overtrådt ifm avholdelsen av ovennevnte trening. 

Dette beklager vi på det sterkeste – overfor alle, men særlig overfor forbundet generelt og våre gode kollegaer i PostNord-ligaen spesielt – og klubben vil iverksette alle nødvendige tiltak for at forholdet ikke skal gjenta seg.

På bakgrunn av episoden har Styret og Sportslig Utvalg i samråd funnet det riktig å ilegge alle A-lagsspillerne som deltok på treningen, og som er over 20 år, fem dagers karantene fra den dagen det åpnes for trening med kroppskontakt.

Bærum Sportsklubb har som mål å opptre solidarisk med resten av fotball-Norge slik at vi alle, så snart det er forsvarlig iht. gjeldende smittevernregler, kan gjenoppta idretten vår – som vi alle er glad i – på vanlig måte.

Vi kan derfor ikke annet gjøre enn å igjen beklage episoden og se til at det ikke skjer igjen!

Med sportslig hilsen

For Bærum Sportsklubb

Carl-Christian Wishman — Styreleder

Knut Nielsen — SU-leder

Inger Breifossmo — Klubbsekretær