Bærum SK følger NIF og NFF sine rettningslinjer

Vi voksne kan iblant bli for ivrige når det gjelder våre barns utvikling i sin sport og vi måler den samme utviklingen i resultater. Når vi blir ivrige melder vi på våre barn på kompis cuper, stiller en miks av spillere fra forskjellige klubber (uten klubbenes tilatelse) til en cup, drar på utenlands cuper når barna er 9 år, skifter klubb etc. Eksemplene er mange. Det er derfor jeg vil minne dere alle om å ikke stresse så mye med utviklingen til barna deres i den sport de driver med. Barn utvikles forskjellig og i forskjellige hastigheter.

Noen av de viktigaste tingen er at de utvikler ett eierskap og kjærlighet til den sporten de driver med og ikke minst at de har det gøy. Dette prøver vi som klubb å legge tilrette for og det er jeg overbevist om at alle foreldre prøver å gjøre og. Alikevel så finnes det unntak der foresatte gjør ting som går i mot dette og faktisk bryter de regler og rettningslinjer som finnes i Norge.

Bærum SK er pålagt å følge de regler og rettningslinjer som Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund har vedtatt. Hvis disse regler blir brutt av ansatte, ledere, trenere, frivillige, foresatte til medlem eller spillere i alle aldrer så vil NIF og/eller NFF sanksjonere disse og klubbene med en advarsel eller noe mer alvorlig. 

Hvis man som medlem eller som foresatt til en medlem setter klubbens ære og navn i fare så vil styret se på saken og sanksjonere de det gjelder.

Videre, istedenfor å spørre barna om de vant, må vi heller spørre om de har hatt det gøy. Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Resultatfokus gir en kortsiktig gevinst og øker muligheten for at barn mistrives og slutter.
Med stort resultatfokus er det mer sannsynlig at barna ikke får ut sitt potensiale og slutter med sin sport tidligere.

Med vennlig hilsen, Bærum SK

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/barnefotball.pdf