Autorisering av lag til kamper i utlandet

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser. Ved henvendelser eller spørsmål fra lag/klubber er det viktig å understreke at de må etterleve NIFs Barneidrettsbestemmelser.

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.

Kamper utenfor Norden
For kamper (også treningskamper/vennskapskamper) utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA regulering). For breddelag er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner.

Vi kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets.

Det er viktig å være oppmerksom på at NIFs Barneidrettsbestemmelser skal etterleves. Det betyr at det ikke er lov å delta i konkurranser utenfor Norden før det året utøveren fyller 13 år

Søknad om deltagelse skal komme fra klubben og sendes til oslo.fotball@fotball.no Den må inneholde informasjon om turneringen (Navn, sted, land), dato turneringen varer (fra-til) og hvilken aldersklasse laget er (Eks. J16, G14)

(Til info: Lag utenfor Norden trenger autorisasjon fra sitt nasjonale forbund eller tilknyttet underliggende organisasjonsledd for å delta i konkurranser i Norge. Utenlandske lag må følge NIFs Barneidrettsbestemmelser)

https://www.fotball.no/kretser/oslo/aktivitet/cuper-og-turneringer/autorisering-av-lag-til-kamper-i-utlandet/