Årsmøte Onsdag 13.mars kl. 19.00

Onsdag  13 mars klokken 1900 på klubbhuset  avholdes neste årsmøte i klubben vår. På årsmøtet velger vi blant annet styre og sportslig utvalg. Klubben har en effektiv men liten administrasjon, med et bredt spenn i oppgavene. Valgkomitéen ser at vår administrasjon og våre tillitsvalgte gjerne kunne hatt følge av flere for å kunne gi et enda bedre tilbud til medlemmene, og det er derfor ønskelig å opprette noen utvalg som kan bistå administrasjonen. Aktuelle utvalg er marked, vedlikehold, cup/arrangement, men vi er også åpne for andre forslag. Vi søker med dette etter personer som kan tenke seg å bidra med tid og engasjement, i det omfanget man selv har anledning til. Det er mange idéer til hva utvalgene kan arbeide med, men dette er også noe en selv kan utforme i samarbeid med klubben. Når det gjelder markedsutvalget, er det for eksempel ønskelig å videreutvikle områder innenfor markedspool/tjenester og cashback-avtaler. 

Vi setter også pris på forslag til kandidater til styre og sportslig utvalg, for nå eller senere .   

Alle bidrag mottas med takknemlighet! Vi ber trenere og lagledere til å spre denne meldingen videre til foreldrene på lagene dere, og ønsker at hvert lag kan stille med en representant til et av utvalgene. Lykkes vi med dette vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til enda flere fotballspillere i klubben vår!

Om du har innspill eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomitéen innen 10 mars slik vi har en oversikt over kandidater eller interessenter.

Ole Terje Søbye          Ots@culina.no     Tel: 90023200

Merete Myhrstad       mmy@uniconsult.no Tel: 95238899

Knut Omholt-Jensen  knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no Tel: 99617293

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen