ÅRSMØTE – Bærum Sportsklubb

ÅRSMØTE 9. MARS 2016

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb 9.mars kl.1900 på klubbhuset på Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 24 februar 2016.

Med vennlig hilsen

Styret