ÅRSMØTE 23 mars kl 1900

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb tirsdag 23 mars kl 1900 på klubbhuset Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være klubbkontoret i hende senest 9 mars.

Vel møtt!