Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb tirsdag 7.mars 2017 kl .1900 på klubbhuset Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 21. feb. 2017.

Styret

​​