Årsmøte 13.mars 2019

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb onsdag  13. mars 19  kl .1900 på klubbhuset Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 27. feb. 19.

Se link for første innkalling og tidligere sak fra Valgkomitéen; http://baerumsk.no/arsmote-onsdag-13-mars-kl-19-00/

                                                          Styret